cvicenie@jogaapilates.sk
JOGA: 0907772250   |   PILATES: 0907863640
Prečo cvičiť jogu?

Náš súčasný spôsob života prináša so sebou celú radu výhod spojených s pohodlím, informovanosťou a najmä hmotným blahobytom. Paradoxne však práve to, čo vnímame ako výhody našej doby spôsobuje jednostranné preťažovanie organizmu tak, po stránke telesnej ako aj psychickej. Práve to čo by malo zlepšovať životné podmienky často znižuje celkové pohodlie a narušuje telesnú, ako aj duševnú rovnováhu. Neustále zvyšovanie (materiálnej) spotreby, naháňanie sa za informáciami (novodobá zlatá horúčka) spôsobuje jednostrannú orientáciu aktivít a permanentný nedostatok času. Dôsledkom je stres, obmedzenie prirodzenej pohybovej aktivity, čím sú ľudia tlačení do pohybových, ako aj myšlienkových stereotypov.

Táto psychosomatická nerovnováha je mnohokrát príčinou funkčných zmien v našom tele najmä v chrbtici a z nich plynúcich bolestí. Málokto si uvedomuje, že stav našej chrbtice ovplyvňuje stav celého tela a psychiky. Či si to pripustíme alebo nie sami nesieme najväčšiu zodpovednosť za  vznik bolestí chrbta ako aj za celkový zdravotný stav.

Dobrou správou ale je, že tak ako sme v podstatnej miere zodpovední za naše zdravotné problémy tak, sme aj schopní tieto problémy riešiť. Ak si uvedomíme, že náš súčasný spôsob života spôsobuje negatívne zmeny na našom celkovom zdraví, potom rozumnou zmenou spôsobu života môžeme týmto zdravotným problémom nielen predchádzať, ale môžeme svoj zdravotný stav podstatne zlepšiť. Univerzálny recept ako ísť na zmenu spôsobu života neexistuje. Každý sme iný, na každého platí niečo iné. Mňa pri riešení tejto dilemy oslovila joga. Z vlastných skúseností a skúseností cvičencov, ktorí navštevujú moje kurzy môžem doporučiť jogu ako vhodné prepojenie telesných a psychických (duševných a duchovných) aktivít. Zámerne používam slovo aktivity a nie cvičenie. Redukovať jogu na telesné cvičenie znamená redukovať jej účinky na náš spôsob  života.  Potvrdilo sa mi, že praktikovaním jogy je možné osvojiť si nové prístupy v myslení a tiež osvojiť kvalitné pohybové  návyky čo okrem iného významne pomáha odstrániť mnohé funkčné obtiaže nielen pohybového aparátu, ale pozitívne pôsobí na náš celkový fyzický a psychický stav. Kto jogu nikdy necvičil môže vnímať toto tvrdenie ako subjektívne, tendenčné,  neoverené. Je to pochopiteľné, každý sme iný.

Jedine vlastná skúsenosť môže presvedčiť! Čo môže presvedčiť, ak vlastná skúsenosť chýba? Autentická, overiteľná skúsenosť druhých. Pre tých, ktorí úprimne chcú začať niečo pre seba urobiť, ale stále im chýbajú dôveryhodné a presvedčivé informácie, ponúkame autentické vyjadrenia tých, ktorí prestali váhať a začali navštevovať kurzy jogy.

Address:
Joga a Pilates Ružinov: Tomášikova 34, 821 01 Bratislava; Joga a Pilates Petržalka: Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
Phone:
JOGA: 0907772250   |   PILATES: 0907863640
Email:
cvicenie@jogaapilates.sk
Style switcher RESET
Color scheme